Verbinding door leiderschap

Leiderschapscoaching

QuiEs brengt leiderschap terug tot de kern. U!

Leiderschapscoaching gaat over jezelf leren kennen, leiding nemen over jezelf in verbinding met de ander. Het gepassioneerd leiden, stimuleren, organiseren en motiveren van mensen in een organisatie is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt het niet leren in collegebanken of via een cursus, wel verder ontwikkelen. Leiderschap is authentiek en geeft richting aan jezelf en aan de mensen in de organisatie:

 • Het leren kennen van jezelf, zowel persoonlijk als professioneel, en syngergie bewerkstelligen tussen deze twee;
 • Vinden van balans tussen erkenning krijgen en betekenis geven ;
 • Omgaan met het begeleiden van verandering ;
 • Omgaan met weerstand en/of conflicten;
 • Identiteit - niet de omgeving maar opvoeding, normen en waarden en overtuigingen bepalen gedrag;
 • Omgaan met (on)gelijkheid;
 • Situationeel leiderschap;
 • Feedback geven en kunnen ontvangen;
 • Motiveren en enthousiasmeren van mensen is eenvoudiger dan je denkt;
 • Vertrouwen geven en krijgen.

Alleen 100% gemotiveerd en committed kunt u als leider een volgende stap in uw ontwikkeling zetten. Ook heeft u dan mijn volledige commitment! Een leiderschapscoachingstraject ziet er als volgt uit: 

 • Intakegesprek: Gedurende dit gesprek verhelderen wij samen uw doelstelling;
 • Een door ons samen gekozen klankbordgroep van 3 tot 5 personen wordt benaderd om de 360 °leiderschapstest in te vullen;
 • U vertelt deze mensen over het traject waaraan u bent begonnen en over uw doelstelling;
 • Ik voer met deze mensen een gesprek waarbij ik input krijg voor het versterken van uw leiderschap; 
 • In het analysegesprek krijgt u terugkoppeling en bespreken wij tevens hoe het coachingstraject er uit zal gaan zien; 
 • 4 sessies met tussenpozen van 6-8 weken. In deze periode krijgt u diverse opdrachten mee. Na elke sessie wordt ook de klankbordgroep geconsulteerd.

Leiderschapstest: afstudeeropdracht Executive MBA Frank Brummelhuis

 

 

 

 

 

QuiES  |  info@estoquies.nl